Maid 1

โปรเสริม เพิ่มความสะอาด แบบขีดสุด

  • • เช็ดกระจก ทั้งภายใน และภายนอก ( 170 บ. / ชม. )
  • • ทำความสะอาด ห้องครัวแบบครบวงจร
  • • *ห้องครัว S (10 ตร.ม. / 500 บ. )
  • • ** ห้องครัว M (15-20 ตร.ม. / 600 บ. )
  • • *** ห้องครัว L ( 25 ตร.ม. / 750 บ. )
  • • ตัดหญ้า + ตัดกิ่งต้นไม้ ( 300 บ. / ชม. )

มีบริการโปรเสริมรับทำความสะอาดเฉพาะจุด ตอบสนองความต้องการของคุณในราคาย่อมเยา มีการปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และขั้นตอนการทำความสะอาด การใช้ผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง ด้วยทีมงาน
คุณภาพ พร้อมทั้งอุปกรณ์ที่ทันสมัยส่งเสริมการทำงานที่มีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เราบริการด้วยความซื่อสัตย์
นอบน้อม และตั้งใจเด็มที่ในการบริการ เพื่อสร้างความสุข สะอาด สดชื่น ปลอดภัย ให้คุณ และทุกคนที่คุณรัก

ดูพนักงานคนอื่น